2. 9. 2022

Zdanění a odvody příjmů plynoucí z dohody o pracovní činnosti

Další dohodou, která se řadí mezi pracovně-právní vztahy, je dohoda o pracovní činnosti. Aby byla tato dohoda mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem platná, musí být uzavřena v písemné podobě. Na rozdíl od dohody o provedení práce může rozsah práce u dohody o pracovní činnosti přesahovat v kalendářním roce 300 hodin, nicméně i tato dohoda je využívána spíše u krátkodobých prací, jako jsou brigády.

Výpočet čisté mzdy

Celý článek


4. 8. 2022

Výpočet čisté mzdy

Pro výpočet čisté mzdy je třeba vzít v potaz několik faktorů, které mají na výslednou částku vliv. Patří mezi ně například hrubá mzda, výše odvodů na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, výše daně z příjmů ze závislé činnosti a v neposlední řadě také případné slevy na dani a daňová zvýhodnění.

Podívejte se s námi jak se vypočítá čistá mzda a jaké faktory mají na výslednou částku vliv. 

Výpočet čisté mzdy

Celý článek


10. 7. 2022

Přehled měsíčních a ročních slev

Slevy na dani snižují daňovou povinnost poplatníka k dani z příjmu fyzických osob. Odečítají se od vypočtené daně. Tyto slevy je možné uplatnit buď na měsíční, nebo roční bázi. Měsíční uplatnění slev je využíváno v případě zaměstnanců, nicméně ne všechny slevy je možné na měsíční bázi uplatnit.

Podívejte se s námi jaké slevy si můžete uplatnít na měsíční a roční bázi

Přehled měsíčních a ročních slev

Celý článek


2. 6. 2022

Zdanění a odvody příjmů plynoucích z dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce se řadí mezi pracovně-právní vztahy, přičemž aby byl tento pracovně-právní vztah mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem platný, tak musí být dohoda uzavřena písemně. Rozsah prací, které lze na dohodu o provedení práce vykonávat u jednoho zaměstnavatele nesmí překročit 300 hodin za rok. Z toho důvodu je dohoda o provedení práce nejčastěji využívaná studenty, či penzisty k přivýdělkům.

Pro lepší pochopení, jaké má podpis prohlášení k dani a uplatnění základní slevy na poplatníka dopady, jsou tyto dopady popsány v článku ve variantách dle hrubých příjmů do 10 000 Kč a nad 10 000 Kč.

blog1

Celý článek


3. 5. 2022

Základy DPH

Daň z přidané hodnoty je daní ze spotřeby. DPH fakticky zatěžuje finální spotřebitele při koupi zboží nebo při spotřebě služeb. DPH naopak nezatěžuje podnikatele, ve vztahu k podnikatelům by DPH mělo být vždy neutrální.

Ve složitých daňových systémech, kdy je zdaňována relativně veliká množina obyvatelstva (například u DPH), je daň vybírána přes daňový subjekt - PLÁTCE DANĚ. Plátce vybere a odvede daň finančnímu úřadu místo finálního spotřebitele. Kdyby daň nebyla vybrána a odvedena plátcem, finální spotřebitel by byl neúměrně zatížen výběrem a placením daně.

blog1

Celý článek


29. 3. 2022

Jak vyplnit daňové přiznání a co k němu přiložit

Pokud máte povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak takové daňové přiznání vyplnit.

Formulář k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob lze vyplnit buď ve formě interaktivního formuláře v elektronické podobě, kam stačí doplnit příjmy a výdaje a souhrnné řádky jsou automaticky dopočítány, nebo klasický tiskopis, který je možné si vyzvednout na kterémkoliv finančním úřadě. V případě klasického tiskopisu se vyplňují pouze bílá políčka (políčka podbarvená růžovou barvou jsou určena pro správce daně) a je-li formulář vyplňován ručně, měl by být vyplněn čitelným, hůlkovým písmem.

blog1

Celý článek


30. 3. 2022

Do kdy, kam a jakým způsobem podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Pokud Vám daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob nepodává daňový poradce, je nejvyšší čas si ho připravit a podat na finanční úřad. Jak si vyplnit daňové přiznání si můžete přečíst v článku „Jak vyplnit daňové přiznání a co k němu přiložit“.

Nyní se dozvíte, na který finanční úřad ho doručit, do kdy a jakými způsoby.

blog1

Celý článek