Do kdy, kam a jakým způsobem podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 30. 3. 2022

Pokud Vám daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále „daňové přiznání“ nebo „přiznání“) nepodává daňový poradce, je nejvyšší čas si ho připravit a podat na finanční úřad. Jak si vyplnit daňové přiznání si můžete přečíst v článku „Jak vyplnit daňové přiznání a co k němu přiložit“.

Nyní se dozvíte, na který finanční úřad ho doručit, do kdy a jakými způsoby.


Do kdy?

Posledním dnem pro podání daňového přiznání je 1. duben. Spadá-li toto datum na víkend, daňové přiznání se musí podat nejbližší pracovní den. Zároveň existují situace, které lhůtu pro podání daňového přiznání prodlužují. Jedná se o následující případy:

  1. Daňové přiznání za Vás podává daňový poradce. V takovém případě je posledním dnem pro podání daňového přiznání 1. července. Přiznání za Vás doručí na úřad daňový poradce společně s plnou mocí.
  2. Máte-li povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem, poslední termín pro podání daňového přiznání se posune na 1. července.
  3. Pokud podáváte daňové přiznání v elektronické podobě, lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje do 1. května.

Máte-li zřízenou datovou schránku ze zákona, nebo máte povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem, je možné podat daňové přiznání pouze v elektronické podobě.


Kam?

Daňové přiznání musíte podat na místně příslušný finanční úřad. Místně příslušný finanční úřad se určí dle Vašeho trvalého pobytu. Není tedy důležité, v jakém městě momentálně bydlíte nebo kde pracujete či studujete, ale místo trvalého pobytu (u nerezidentů je rozhodující místo pobytu). V případě, že podáváte daňové přiznání prostřednictvím datové schránky, je potřeba si zjistit ID datové schránky daného místně příslušného úřadu. Tuto informaci naleznete na stránkách finanční správy.


Jakým způsobem?

Daňové přiznání lze podat v listinné nebo elektronické podobě.

Formulář v listinné podobě lze vyplnit ručně nebo na počítači a následně ho s vlastnoručním podpisem podat na místně příslušném finančním úřadu. Je možné ho donést na přepážku osobně nebo poslat poštou.

Druhou možností je podat daňové přiznání v elektronické podobě. Takové přiznání lze podat např. datovou schránkou, s elektronickým podpisem nebo přes portál finanční správy, kam se lze přihlásit např. bankovní identitou nebo pomocí občanského průkazu s čipem. Jak již bylo výše zmíněno, podáváte-li daňové přiznání elektronicky, prodlužuje se termín pro podrání přiznání.

Často se stává, že poplatníci za podání přiznání v elektronické podobě považují odeslání naskenovaného daňového přiznání e-mailem. Tato forma podání není finančním úřadem uznávána, neboť naskenovaný podpis není považován za vlastnoruční, kterým má být přiznání správně podepsáno.

Pokud nemáte zřízenou datovou schránku, elektronický podpis nebo se na portál finanční správy Moje daně nepřihlásíte pomocí uvedených možností, můžete i tak podat vyplnit a odeslat elektrický formulář. Do 5 dní po jeho odeslání je však nutné potvrdit toto podání listinnou formou s vlastnoručním podpisem. Tento způsob podání není považován za podání přiznání v elektronické podobě, proto se neprodlužuje termín pro podání daňové přiznání.