Mladí lidé jsou tvůrci budoucích hodnot

Daňové znalosti napomáhají činit správná rozhodnutí v oblasti rodinných, osobních a podnikových financí.

Testovani
Daňová gramotnost

Daňová gramotnost

Co je daňová gramotnost a jaký je její význam

Daňová gramotnost patří do podmnožiny gramotnosti finanční. Daňové znalosti rozhodují nejen o životní úrovni obyvatelstva, o jejich finanční stabilitě, ale také napomáhají činit správná rozhodnutí v oblasti rodinných, osobních a podnikových financí. Dostatečně vzdělaná populace je pak důležitá pro jedince samotného, ale i pro stát, neboť ví, jaké jsou funkce daní a k čemu daně slouží.

Daňová neznalost však může být pro jednotlivce velice škodlivá, neboť nezná či neví, jaké možnosti má při stanovování daňové povinnosti, jedná se například o slevy na dani, odčitatelné položky od základu daně či nezdanitelné částky základu daně. Poplatník buď dané položky vůbec nevyužije, čímž platí na dani více než je jeho skutečná daňová povinnost, anebo je nucen vynaložit dodatečné náklady v podobě plateb daňovým poradcům.

Náročnost a zvyšující se dodatečné náklady budou ještě více nabývat na významu v období, kdy jednotlivé státy začnou digitalizovat správu daní a zahájí tak tlak na samostatnost daňových poplatníků při plnění jejich daňových povinností.

Proč má smysl být daňově gramotný

Z pilotního testování daňové gramotnosti realizovaného mezi studenty bakalářských studijních programů v celé České republice lze vyzdvihnout následující:

Daňová gramotnost je důležitá pro každého, s daněmi se setkáváme na denním pořádku ať už přímo, nebo nepřímo. Osobně mám mizivé znalosti k tomuto tématu a dost se za to stydím.

Je to zajímavé a důležité téma, které nás bude provázet po celý život.

Je to stále aktuální, člověk by měl vědět, za co všechno platí. Když jde do obchodu, tak ví, že platí DPH, když si koupí cigarety, tak ještě platí daň spotřební, taktéž si člověk dokáže vypočítat čistou mzdu, protože většinou se uvádí v hrubé. Taktéž je člověk informovaný, jestli bude odvádět daň, když například zdědí dům po rodičích, apod.

Proč má cenu zkoumat daňovou gramotnost u mladých lidí

Na základě trendů 21. století je zřejmé, že daňová gramotnost bude nabývat na své významnosti, a to především z důvodu tlaku na zavádění e‑government, který začíná být v době pandemie COVID-19 stále více aktuálním tématem.

Jsou to právě mladí lidé, kteří budou tvůrci hodnot v nadcházejících desetiletích, a proto je nutné revidovat Rámcové vzdělávací programy takovým způsobem, aby absolventi středních škol během své přípravy na budoucí povolání získali relevantní informace (reálně využitelné v praxi) a obstáli tak na trhu práce.