Výpočet čisté mzdy

4. 8. 2022

Pro výpočet čisté mzdy je třeba vzít v potaz několik faktorů, které mají na výslednou částku vliv. Patří mezi ně například hrubá mzda, výše odvodů na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, výše daně z příjmů ze závislé činnosti a v neposlední řadě také případné slevy na dani a daňová zvýhodnění.

Čistou mzdou je označována reálná výše odměny, kterou člověk dostane za vykonanou práci od svého zaměstnavatele. Jedná se o tu částku, která přijde na bankovní účet zaměstnance. Vypočítá se tak, že se od hrubé mzdy odečtou zálohy na daň a odvody sociálního a zdravotního pojištění.

Oproti tomu hrubá mzda je částka, kterou má zaměstnanec uvedenou v pracovní smlouvě nebo interním předpisu. Ta může být navýšena o nepeněžité příjmy (například pokud zaměstnanec využívá služební automobil bezplatně pro soukromé účely, jeho hrubá mzda se pro účely výpočtu navýší o 1 % vstupní ceny tohoto vozu).

Z hrubé mzdy se dále strhávají odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Sociální zabezpečení v současné době činí 6,5 %, na zdravotní pojištění připadne 4,5 %, celkem tedy 11 % z hrubé mzdy. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené za zaměstnance zaměstnavatelem se do výpočtu čisté mzdy už nezahrnuje.

Do roku 2020 se daň z příjmů počítala z tzv. superhrubé mzdy. Ta byla součtem hrubé mzdy zaměstnance, sociálního zabezpečení zaplaceného zaměstnavatelem (24,8 %) a zdravotního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem (9 %). Superhrubá mzda ve výsledku odpovídala 133,8 % hrubé mzdy. Od 1. 1. 2021 však zákonodárci superhrubou mzdu zrušili a při výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se již neaplikuje.

Výpočet čisté mzdy

Dalším důležitým krokem je zdanění hrubé mzdy. Od roku 2021 byla zavedena klouzavá progresivní daň, existují tedy dvě daňová pásma 15 % a 23 %. Klouzavá progrese v pojetí českého zákona o daních z příjmů znamená, že se sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % použije u té části základu daně, který nepřesahuje 48násobek průměrné mzdy a ta část základu daně, která 48násobek průměrné mzdy přesahuje, se zdaní sazbou 23 %. Průměrná mzda rok 2022 byla stanovena na 38 911 Kč a její 48násobek tedy činní 1 867 728 Kč.

Daňovou povinnost lze snížit pomocí slev na dani, které se uplatňují buď na měsíční bázi, nebo při ročním zúčtování daní. To lze provést u zaměstnavatele, nebo prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které musí daňový poplatník podat sám.

Slevy uplatňované na měsíční bázi jsou například sleva na poplatníka, která činí pro rok 2022 30 840 Kč měsíčně, slevy na invaliditu, sleva na studenta, dále daňové zvýhodnění na děti. Slevy uplatňované při ročním zúčtování daní jsou například sleva na manžela/ manželku, sleva za umístění dítěte. Tyto slevy mají určité podmínky a limity.

V rámci ročního zúčtování daní lze svou celkovou daňovou povinnost snížit ještě o nezdanitelné části základu daně. Po jejich odečtení je možný vznik přeplatku na dani. Jedná se o bezúplatná plnění (dary), úroky z hypotečního úvěru, pojistné na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, členské odborové příspěvky a příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání.

Pro lepší názornost výpočtu čisté měsíční mzdy zaměstnance uvádíme následující příklad.

Příklad č. 1 – výpočet čisté měsíční mzdy zaměstnance

Petr si při studiu vysoké školy přivydělává v poradenské společnosti, kde je na částečný úvazek zaměstnán jako asistent daňového poradce. Jeho hrubá měsíční mzda činní 25 000 Kč. Petr žije sám, nemá žádné děti ani partnerku.

Položka Částka
Hrubá měsíční mzda 25 000 Kč
Pojistné na sociální zabezpečení (6,5 %) - 1 625 Kč
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (4,5 %) - 1 125 Kč
Daň z příjmů ze závislé činnosti - 3 750 Kč
Základní sleva na poplatníka 2 570 Kč
Sleva na studenta 335 Kč
Daň po slevách - 845 Kč
Srážky z hrubé mzdy celkem (pojistné + daň) - 3 595 Kč
Čistá měsíční mzda celkem 21 405 Kč