Pojďte s námi porozumět daním

Protože nevědomost prý neomlouvá, když už někdo ode mne chce penízky, tak ať aspoň vím, kolik a za co

Zjistit více
Daňová gramotnost

O záměru

Představení

Daňovou gramotnost lze v současné době vedle finanční gramotnosti považovat za významné téma. Finanční gramotnost jako pojem již v současné době doznalo širokého rozletu a stalo se součástí skladby výuky v rámci základních studijních plánů na základních a středních školách. Daňová gramotnost v tomto ohledu je v plenkách a je nezbytné napomoci, abychom jako společnost danou oblast dohnali. Cílem  pilotního záměru ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) je zmapovat úroveň daňové gramotnosti u žáků středních škol na území České republiky.

Hlavním motivem pro realizaci výzkumného šetření na dané téma je skutečnost, že daňovou gramotnost vedle gramotnosti finanční lze vnímat jako stěžejní téma, neboť se daňová problematika bude v budoucnu týkat všech občanů jak v osobním, tak i profesním životě. Tato skutečnost je ještě více podpořena snahou o maximální digitalizaci státní správy včetně elektronizace daňových povinností každého z nás (například v roce 2021 spuštěný projekt Ministerstva financí ČR mojedane.cz ). 

Kam půjdou výsledky

Záměrem týmu pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je ve spolupráci s poradenskou společností BDO Czech Republic (poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství) identifikovat, vyhodnotit a prezentovat úroveň daňové gramotnosti a následně poskytnout MŠMT výsledky pilotního šetření. Za tímto účelem bude realizováno pilotní anonymizované dotazníkové šetření napříč celým spektrem středních škol na území České republiky.

Souhrnné výsledky budou tedy využity jako podkladový materiál pro MŠMT při hodnocení dosavadního vzdělávacího procesu, a navíc budou tvořit významný materiál pro MŠMT.